Antwoord.

Nee. U heeft ingevuld dat u geen verwerkingsregister bijhoudt. U voldoet hierdoor niet aan de verantwoordingsplicht van de AVG.

Volgende vraag