Vraag 4.

Op grond van de AVG hebben personen de volgende rechten waar het gaat om de verwerking van hun persoonsgegevens; recht op inzage, recht op dataportabiliteit, een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan. Dit geldt ook voor uw personeel. Informeert u deze personen over hun rechten?

Ja Nee